ogłoszenie1

ogłoszenie2

NOWE OBOWIĄZKI WPROWADZAJĄCYCH POJAZDY


Prowadzisz komis,sprowadzasz bądz importujesz samochody? PRZECZYTAJ TO UWAŻNIEDnia 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Każdy wprowadzający pojazdy (producent lub importer) musi zapewnić sieć zbierania! Podmioty wprowadzające powyżej 1.000 pojazdów, rocznie będą zobowiązane do zapewnienia sieci zbierania pojazdów składającej się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w każdym województwie Wprowadzający nie więcej niż 1.000 pojazdów rocznie będą zobowiązani do zapewnienia sieci składającej się co najmniej z 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów Pytania i odpowiedzi odnośnie sieci wprowadzania pojazdów.

1) Kto jest Importerem/Wprowadzającym ?
Zgodnie ze zmianami w Ustawie o Recyklingu z dnia 27 maja 2015, każdy kto wprowadza na teren Polski pojazd ,jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów na podstawie umów z przynajmniej trzema stacjami demontażu pojazdów.

2) Czy za sprowadzony pojazd, muszę płacić opłatę recyklingową 500 zł ?
Od dnia 1 stycznia 2016 roku, opłata zostanie zniesiona. Jednak Ustawa o recyklingu nakłada nowy obowiązek na importerów, czyli stworzenie sieci recyklingu pojazdów

3) Co się stanie jeżeli importer nie dostosuje się do Ustawy ?
Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci wprowadzania pojazdów w roku kalendarzowym jest obowiązany bez wezwania do uiszczenia opłaty za brak sieci w wysokości 20 000 zł + inne koszty.
Ponadto Ustawa dla wprowadzających pojazdy ustala wysokość należnej opłaty za brak sieci stacji demontażu pojazdów (dla importerów wprowadzających do 1000 szt. rocznie)NASZA STACJA SPEŁNIA WSZYSTKIE TWOJE WYMAGANIA POSIADAMY SIEĆ RECYKLIGU PRZY WSPÓŁPRACY Z PARTNERSKIMI STACJAMI DEMONTAŻU 


ZADZWOŃ I PODPISZ Z NAMI UMOWĘ 607-101-692